Ловни пана

Лов на Глигани


Дива Коза

Лов на глигани с Български трицветни гончетаЛовно пано "Благороден елен"    Ловно пано "Сръндак"

Фамилен герб
Ловно пано

Лов на глигани с палашПано със сетер и фазани
орех, дълбок релеф, ловна сцена изобразяваща сетер и два фазана